หาคน

ตำแหน่งที่ต้องการ: Programmer,Programmer Analyst
อายุ: 29 ปี
การศึกษา: เทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี ในตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ , เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ , เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
พื้นที่ต้องการทำงาน: ขอนแก่น
เงินเดือน: 35,000

ตำแหน่งที่ต้องการ: Programmer / Web Master,คอมพิวเตอร์
อายุ: 26 ปี
การศึกษา: ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประสบการณ์ทำงาน: IT support , IT support
พื้นที่ต้องการทำงาน: นนทุบรี/ทั้งหมด
เงินเดือน: 20,000

ตำแหน่งที่ต้องการ: ไอที,ประสานงานทั่วไป,คอมพิวเตอร์
อายุ: 24 ปี
การศึกษา: คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชฏัภเลย

ประสบการณ์ทำงาน:
พื้นที่ต้องการทำงาน: อุดรธานี/ทั้งหมด
เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

ตำแหน่งที่ต้องการ: technicial,tech support engineer,tech support IT
อายุ: 33 ปี
การศึกษา: ปวส. แมคคาทรอนิกส์ ช่างกลปทุมวัน
ปวช. อิเล็กทรอนิค เทคนิคปราจีนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน: tech support engineer
พื้นที่ต้องการทำงาน: ปราจีนบุรี
เงินเดือน: 18,000

Job Banner