หาคน

ตำแหน่งที่ต้องการ: IT Network and Security, IT Network, IT Security
อายุ: 34 ปี
การศึกษา: Faculty of Education - Burapha University (Chonburi)

ประสบการณ์ทำงาน: E5 Level of IT Department
พื้นที่ต้องการทำงาน: ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง
เงินเดือน: 35,000-40,000

ตำแหน่งที่ต้องการ: Senior Marketing Executive,Digital Marketing Communication,Online Marketing
อายุ: 27 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน: Senior Maeketing Executive , Online Marketing Executive
พื้นที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพ
เงินเดือน: 28,000-30,000

ตำแหน่งที่ต้องการ: IT Support, Design Staff Engineer, Graphic Designer
อายุ: 25 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ประสบการณ์ทำงาน: Design Engineer, Design
พื้นที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร , ชลบุรี
เงินเดือน: 15,000-22,000

Job Banner