IT Support

IT Developer

กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน 14,000-20,000 บาท
ติดต่อประสานงานและดูแลลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ พร้อมต้อนรับลูกค้าที่มาสำนักงาน สามารถให้ข้อมูลทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ อีเมลและภายนอกสถานที่ได้อย่างถูกต้อง... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click!!

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน 15,000-17,700 บาท
ให้ข้อมูลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบภายในองค์กร พัฒนาระบบโปรแกรมต่างๆที่ใช้ภายในองค์กร... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click!!