โรงพยาบาลสัตว์ดารินรักษ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และผู้ช่วยสัตวแพทย์

เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สาขาสัตวแพทย์  (Veterinary Internship Program)

โรงพยาบาลสัตว์ดารินรักษ์ เปิดรับสมัครงาน
Darin Animal Hospital
ภาพบรรยากาศภายในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสัตว์ ดารินรักษ์ (Darin Animal Hospital) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างน้องๆสัตวแพทย์รุ่นใหม่ไฟแรงที่ต้องการมุ่งสู่สาขาวิชาชีพด้านสัตวแพทย์ เพื่อให้น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ได้เรียนรู้และเติบโตเป็นสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการรักษาสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นตามหลักวิชาชีพ

เราเปิดโอกาสให้น้องๆที่เรียนอยู่ในคณะสัตวแพทย์สามารถเข้าร่วมฝึกงานกับโรงพยาบาลของเราในฐานะสัตวแพทย์ฝึกหัด (Veterinary Intern) โดยน้องๆสัตวแพทย์ฝึกหัดจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับรุ่นพี่สัตวแพทย์ในโรงพยาบาลสัตว์ดารินรักษ์ น้องๆจะได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของทีมรุ่นพี่สัตวแพทย์ ผู้ซึ่งผ่านประสบการณ์ทำงานรักษาสัตว์เลี้ยงมาหลากหลายประเภทเป็นระยะเวลาหลายปี

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกงาน

 • ได้รับประสบการณ์จริงในการเป็นผู้ช่วยรักษาสัตว์เลี้ยง ตั้งแต่ สุนัข แมว กระต่าย นก แฮมสเตอร์ เต่า แกสบี้ แพรรีด็อก ฯลฯ
 • ได้ความรู้เพิ่มเติมจากการร่วมงานกับทีมสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์มากมายในการรักษาสัตว์เลี้ยง
 • สำหรับน้องๆที่มีความสนใจในการรักษาสัตว์เอ็กโซติก (exotic pet) เป็นพิเศษ จะได้มีโอกาสที่ดีในการเรียนรู้การรักษาสัตว์หลากหลายชนิดกับรุ่นพี่สัตวแพทย์ ที่มีประสบการณ์การรักษาสัตว์ exotic มาหลายปี

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน

 • กำลังศึกษาอยู่ในคณะสัตวแพทย์ระดับชั้นมหาวิทยาลัย
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในสาขาวิชาชีพด้านสัตวแพทย์
 • มีทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • รักสัตว์ มีความตั้งใจในการรักษาสัตว์ให้กลับไปมีสุขภาพที่ดี
 • รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว
 • ตรงต่อเวลา

สำหรับน้องๆนักศึกษาสัตวแพทย์ที่มีความสนใจที่จะฝึกงานในโรงพยาบาลของเรา สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์ดารินรักษ์ได้ในเว็บไซต์ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลค่ะ


เปิดรับสมัครผู้ช่วยสัตวแพทย์ full-time 2 ตำแหน่ง

เนื่องด้วยโรงพยาบาลสัตว์​ ดารินรักษ์ (Darin Animal Hospital) ต้องการเพิ่มศักยภาพในการรองรับการรักษาสัตว์เลี้ยงที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลจึงมีนโยบายเปิดรับสมัครผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการทำงานจริงดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้ช่วยสัตวแพทย์

 • วุฒิการศึกษาในระดับ ม.6 ปวช ปวส ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • อายุระหว่าง 21-35 ปี
 • มีใจรักการบริการ สามารถจับสัตว์ได้ เช่น สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยง exotic
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งของสัตวแพทย์ได้
 • ระยะเวลาทำงาน: 12 ชั่วโมง/วัน จำนวน 5 วัน/สัปดาห์

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • เงินเดือน 12,000-15,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงาน
 • โอที (OT) เบี้ยขยัน
 • ประกันสังคม (หลังจากการทำงานครบ 3 เดือน)
 • ประกันอุบัติเหตุ 
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นผู้ช่วยมาก่อน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจที่จะร่วมงานกับเรา ติดต่อเราได้ที่

โรงพยาบาลสัตว์ ดารินรักษ์ (Darin Animal Hospital)

ปากซอย ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 10 (ซ.มัยลาภ / รามอินทรา 14) แขวงจรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

TEL: 098-642-2479
LINE: @darinhospital