โรงพยาบาลสัตว์ดารินรักษ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และผู้ช่วยสัตวแพทย์

เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สาขาสัตวแพทย์  (Veterinary Internship Program) โรงพยาบาลสัตว์ ดารินรักษ์ (Darin Animal Hospital) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างน้องๆสัตวแพทย์รุ่นใหม่ไฟแรงที่ต้องการมุ่งสู่สาขาวิชาชีพด้านสัตวแพทย์ เพื่อให้น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ได้เรียนรู้และเติบโตเป็นสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการรักษาสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นตามหลักวิชาชีพ เราเปิดโอกาสให้น้องๆที่เรียนอยู่ในคณะสัตวแพทย์สามารถเข้าร่วมฝึกงานกับโรงพยาบาลของเราในฐานะสัตวแพทย์ฝึกหัด (Veterinary Intern) โดยน้องๆสัตวแพทย์ฝึกหัดจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับรุ่นพี่สัตวแพทย์ในโรงพยาบาลสัตว์ดารินรักษ์ น้องๆจะได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของทีมรุ่นพี่สัตวแพทย์ ผู้ซึ่งผ่านประสบการณ์ทำงานรักษาสัตว์เลี้ยงมาหลากหลายประเภทเป็นระยะเวลาหลายปี สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกงาน คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน สำหรับน้องๆนักศึกษาสัตวแพทย์ที่มีความสนใจที่จะฝึกงานในโรงพยาบาลของเรา สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์ดารินรักษ์ได้ในเว็บไซต์ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลค่ะ เปิดรับสมัครผู้ช่วยสัตวแพทย์ full-time 2 ตำแหน่ง เนื่องด้วยโรงพยาบาลสัตว์​ ดารินรักษ์ (Darin Animal Hospital) ต้องการเพิ่มศักยภาพในการรองรับการรักษาสัตว์เลี้ยงที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลจึงมีนโยบายเปิดรับสมัครผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการทำงานจริงดังนี้  คุณสมบัติของผู้ช่วยสัตวแพทย์ เงินเดือนและสวัสดิการ สนใจที่จะร่วมงานกับเรา ติดต่อเราได้ที่ โรงพยาบาลสัตว์ ดารินรักษ์ …